Vedúci projektového manažmentu, Sedita Sereď

Miesto práce
Miesto práce
Sereď
Termín nástupu
Termín nástupu
dohodou
Pracovný pomer
Pracovný pomer
hlavný pracovný pomer
Mzda
Mzda (brutto)
Od 2 500 EUR/mesiac

Od 2 500 EUR/mesiac

Nástupná mzda je priamo závislá od skúseností kandidáta a jej výška bude predmetom osobného stretnutia. K základnej mzde prislúcha mesačná prémiová zložka vo výške 20% a ročná odmena závislá od finančných výsledkov spoločnosti.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Naša spoločnosť obsadzuje novovytvorenú pracovnú pozíciu VEDÚCEHO PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU a do svojich radov hľadá SKÚSENÉHO KOLEGU A DOBRÉHO ŠÉFA, ktorý bude KVALIFIKOVANÝM ŠPECIALISTOM v oblasti prípravy, plánovania a organizovania PROJEKTOV a ktorý sa rád podelí so svojimi NADOBUDNUTÝMI POZNATKAMI a BOHATÝMI SKÚSENOSŤAMI.

Ako DOBRÝ ŠÉF:

Plánuje koordinuje a riadi všetky činnosti súvisiace s oddelením projektového manažmentu.

Manažuje, vedie, podporuje a motivuje svojich podriadených kolegov.

Vypracúva a navrhuje plán školení pre svoje oddelenie a projekty, ako i softwarové a hardwarové vybavenie.

Zaškoľuje podriadených kolegov vo vybraných oblastiach.

Vytvára (ak je to potrebné) a udržuje dokumentáciu systému kvality.

Ako KVALIFIKOVANÝ PROJEKTOVÝ ŠPECIALISTA:

Plánuje koordinuje a riadi všetky činnosti súvisiace so zverenými projektami.

Zostavuje projektový tím a prideľuje úlohy všetkým zúčastneným na riešení projektu.

Zabezpečuje a rozdeľuje všetky potrebné informácie a dáta pri prenose investičného podnetu do projektovej fázy (výkresy, normy, špecifikácie, 3D dáta, postupy, návody).

Zúčastňuje sa na tvorbe konceptu návrhu a preberaní investičného vybavenia.

Spolupracuje s oddelením vývoja pri schvaľovaní výkresov, výrobných zariadení, strojov a procesov pre novo-zavádzané výrobky a projekty investičného charakteru.

Plánuje a koordinuje všetky skúšky potrebné k zabezpečeniu plnohodnotného uvoľnenia zariadenia/linky do sériovej výroby.

Kontroluje rozpočtové výdavky projektov a v prípade potreby navrhuje nápravné opatrenia.

Koordinuje overovanie nového technologického vybavenia, nástrojov, náradia či iných prostriedkov.

Koordinuje zmenové konania v priebehu projektu, zadáva požiadavky na konštrukčné práce.

Kontroluje priebežný stav projektu, v prípade odchýlok stanovuje a zabezpečuje kontrolu nad implementáciou nápravných opatrení.

Informuje zadávateľa projektu o stave, uvoľnení, zamietnutí, prípadne priebehu projektu.

Vyhodnocuje dosiahnutie cieľov projektu a komunikuje smerom k projektovým manažérom a vlastníkom vo výrobe.

Zamestnanecké výhody, benefity:

• práca v stabilnej - prosperujúcej spoločnosti

• pružný pracovný čas /pevná pracovná doba od 9.00 do 14.00 hod./

• možnosť teplého obeda od 1€

• možnosť pracovať 5 dní v mesiaci z domu

• rozvoj zamestnancov formou vzdelávania

• balíček rôznych benefitov v hodnote 280 € ​

• príspevok na dôchodkové sporenie

• niekoľkokrát do roka obdarúvame zamestnancov darčekmi v podobe našich sladkých produktov

Požiadavky na zamestnanca:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore:technické

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti:

Microsoft Word - Pokročilý

Microsoft Excel - Pokročilý

Microsoft PowerPoint - Pokročilý

Microsoft Outlook - Pokročilý

Microsoft Project - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti:

Skúsenosti v oblasti riadenia projektov v potravinárskom/automobilovom priemysle.

Počet rokov praxe: 3

 

Informácie o výberovom konaní

V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na lanczova@idc.sk alebo môžete reagovať priamo cez portál profesia.

Výberové konanie bude prebiehať min. v dvoch výberových kolách.

Pozývať na výberové konanie budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá.

ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA. OSTATNÉ ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV BUDÚ NA ZÁKLADE SÚHLASU EVIDOVANÉ V NAŠEJ PERSONÁLNEJ DATABÁZE.

Ďakujeme za pochopenie.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: idc@idc.sk,

b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona,

d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,

e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,

g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@idc.sk.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

Koho by sme si ŽELALI do nášho TÍMU?

,,ostrieľaného" projektového manažéra /so zameraním na

technický smer/

dobrého šéfa

zanieteného kolegu

kamoša :-)

Ak si ,,ostrieľaný projekťák" tak vieš, že pre túto pozíciu je veľmi dôležité, aby si disponoval s dobrými komunikačnými schopnosťami, s ešte lepšími vyjednávacími zručnosťami, zmysel pre tímovú prácu je neoddeliteľnou súčasťou tejto pracovnej pozície, strategické a systémové myslenie Ti je celkom určite veľmi blízke.

Čo Ti vieme ponúknuť?

Určite možnosť SEBAREALIZÁCIE, ak vnímaš svoj priestor ešte pre rozvoj v niektorej zo svojich pracovných oblastí, určite Ťa radi podporíme, neodmysliteľne Ťa čaká SKVELÝ TÍM.

Kontaktná adresa:

I.D.C. Holding, a.s.,

Nikol Lanczová

Trnavská cesta 946/14, 926 01  Sereď 1

tel.: +421/31/78 80 189

e-mail: lanczova@idc.sk