Senior Finančný Controller, Sedita Sereď

Miesto práce
Miesto práce
Sereď
Termín nástupu
Termín nástupu
dohodou
Pracovný pomer
Pracovný pomer
hlavný pracovný pomer
Mzda
Mzda (brutto)
Od 1 670 EUR/mesiac

Nástupná základná mzda je priamo závislá od skúseností kandidáta a jej výška bude predmetom osobného stretnutia. V prípade kandidáta s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti controllingu je možnosť dohody. K základnej mzde prislúcha mesačná prémiová zložka vo výške 20% + 50 eur dochádzkový bonus + ročná odmena závislá od finančných výsledkov spoločnosti.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

• plánovanie - spolupráca pri tvorbe finančných plánov skupiny podnikov I.D.C. (individuálne plány jednotlivých spoločností skupiny, agregovaný a konsolidovaný plán v rámci skupiny);

• reporting - pravidelný a ad hoc reporting hospodárenia za určené podniky v rámci skupiny I.D.C. (spracovanie manažérskych reportov, analyzovanie výsledkov vrátane vyhodnotenia plánu podľa organizačných jednotiek, identifikácia slabých miest, návrh nápravných a preventívnych opatrení, benchmarking ukazovateľov)

• forecasting – modelovanie a predikcia hospodárskeho výsledku (forecasting) za určené podniky v rámci skupiny I.D.C. v štruktúre finančných plánov (individuálne forecasty jednotlivých spoločností skupiny, agregovaný forecast za I.D.C. Holding, a. s. a obchodné dcérske spoločnosti v rámci skupiny, konsolidovaný forecast);

• spolupráca pri implementácii SAP S/4HANA v oblasti controllingu a analýzy marže, tvorbe a implementácii jednotných controllingových pravidiel a princípov za určené podniky v rámci skupiny I.D.C.;

• spracovanie výstupov z nákladového modelu (profitabilita), spolupráca pri jeho správe a aktualizácii;

• spolupráca pri správe a aktualizácii dátového modelu ukazovateľov KPI.

Zamestnanecké výhody, benefity:

• práca v stabilnej - prosperujúcej spoločnosti

• pružný pracovný čas /pevná pracovná doba od 9.00 do 14.00 hod./

• možnosť teplého obeda od 1€

• možnosť pracovať 5 dní v mesiaci z domu

• rozvoj zamestnancov formou vzdelávania

• balíček rôznych benefitov v hodnote 280 € ​

• príspevok na dôchodkové sporenie

• niekoľkokrát do roka obdarúvame zamestnancov darčekmi v podobe našich sladkých produktov

 

Informácie o výberovom konaní:

V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na lanczova@idc.sk alebo môžete reagovať priamo cez portál profesia.

Výberové konanie bude prebiehať min. v dvoch výberových kolách.

Pozývať na výberové konanie budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá.

ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA. OSTATNÉ ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV BUDÚ NA ZÁKLADE SÚHLASU EVIDOVANÉ V NAŠEJ PERSONÁLNEJ DATABÁZE.

Ďakujeme za pochopenie.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: idc@idc.sk,

b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona,

d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,

e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,

g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@idc.sk.

 

Požiadavky na zamestnanca:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním : vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore: ekonomika, podnikový manažment, controlling

Jazykové znalosti: Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti:

Microsoft Excel - Pokročilý

Microsoft PowerPoint - Mierne pokročilý

Vodičský preukaz sk.B

Prax na pozícii/v oblasti: finančného controllingu

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

výborné komunikačné schopnosti,

schopnosť práce pod stresom,

tímovosť,

flexibilita,

ochota učiť sa nové veci,

výborné analytické myslenie a schopnosť spracovania syntéz,

Power BI (tvorba modelov a reportov) - výhodou,

aktívne ovládanie práce v SAP S/4 výhodou

Kontaktná adresa:

I.D.C. Holding, a.s.,

Nikol Lanczová

Trnavská cesta 946/14, 926 01  Sereď 1

tel.: +421/31/78 80 189

e-mail: lanczova@idc.sk