Získali sme ocenenie Best Managed Company 2022

Záver roka bol pre našu spoločnosť skutočne veľmi príjemný. Ako ste už mnohí postrehli, naša spoločnosť získala prestížne ocenenie Best Managed Companies 2022. Znamená to, že patrí medzi šesticu najlepšie manažovaných spoločností na Slovensku za rok 2022, ktoré sú minimálne z 50 % v slovenských alebo v českých rukách.

Na udelení ocenenia spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. sa zhodla nezávislá odborná porota na základe vyhodnotenia voľne dostupných dát, ale aj podrobných doplňujúcich údajov o stave a fungovaní systému riadenia v našej spoločnosti.

Ocenenie z rúk prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov, Miroslava Kiraľvargu prebral na slávnostnom gala večere za našu spoločnosť predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Roman Ježo.

„Toto ocenenie je v skutočnosti ocenením práce všetkých našich zamestnancov. Od vrcholového vedenia, cez stredný a nižší manažment, až po radových zamestnancov. Každý z nich má zásluhu na tom, ako sa firme darí a aké výsledky spoločne dosahujeme.  Generálny riaditeľ sa v slávnostnom príhovore poďakoval všetkým zamestnancom našej spoločnosti a dodal, že získanie ocenenia od renomovanej audítorskej spoločnosti je bez debaty veľmi povzbudivé a motivujúce.  Je to v prvom rade spätná väzba a informácia do vnútra spoločnosti, že svoju prácu nerobíme zle, ale práve naopak - je vonkajším prostredím vnímaná pozitívne. Zároveň bolo pre nás zaujímavé využiť možnosť porovnať sa na základe globálnych „best practices“ s tisíckami organizácií vo svete, ktoré už týmto programom prešli. Ocenenie vnímam tiež aj ako potvrdenie faktu, že jasná vízia spolu s firemnými hodnotami, výborným produktom  ale aj vzdelaní a angažovaní zamestnanci sú v biznise nevyhnutnosťou.