Sme vzácnym partnerom Úsmevu ako dar

Zmysel má pre naše deti taká pomoc, ktorá je systematická, opakovaná a vieme sa na ňu spoľahnúť. Partneri, ktorí nám ju dlhé roky poskytujú sú pre nás neoceniteľní a veľmi vzácni. Za to im patrí naše veľké ďakujem.

 Toto bola hlavná myšlienka, ktorá sa niesla slávnostným galavečerom, ktorý pre svojich dlhodobých podporovateľov a partnerov usporiadala pri príležitosti 40. výročia založenia spoločnosť Úsmev ako dar na sklonku minulého roka.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti, pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku a pomoci obetiam trestných činov.

Podporuje deti a mladých v centrách pre deti a rodiny (bývalé detské domovy), pomáha mladým po odchode z centier, rodinám v ťažkých životných situáciách, buduje centrá na pomoc rodinám v núdzi a dostupné sociálne nájomné bývanie. Vzdeláva záujemcov o náhradné rodičovstvo a sprevádza náhradné rodiny. Okrem toho sieťuje a vzdeláva odborníkov, profesionálov i dobrovoľníkov.

Naša spoločnosť spolupracuje s Úsmevom ako dar už viac ako dve desiatky rokov. Činnosť „Úsmevákov“ podporujeme predovšetkým poskytovaním sladkostí, ktoré deti tak milujú. Sladkosti putujú  v čase letných prázdnin na tábory, výlety alebo športové podujatia, ktoré pracovníci pre svojich zverencov organizujú v rámci celého Slovenska. Tisícka vianočných balíčkov je každoročne rozdaná medzi deti z centier, ktoré sa zúčastňujú Vianočného koncertu vysielaného počas Štedrého večera na Jednotke v RTVS. Ani tento rok nebol výnimkou.

Aj keď nezištná pomoc je pre jej prijímateľa neoceniteľná, predsa sme ako prejav vďaky z rúk predsedníčky a štatutárky spoločnosti Úsmev ako dar - Emílie Chovancovej Bezákovej, prevzali ocenenie za neoceniteľnú dlhoročnú podporu a pomoc rodinám a deťom v ťažkých životných situáciách.

Toto ocenenie je predovšetkým morálnym povzbudením, že pomáhať malým a slabým má zmysel.