Pomocou druhým, človek vnútorne rastie

Hovorí sa, že silní a veľkí by mali pomáhať malým a slabým, aby sa z nich tiež časom stali silní a veľkí. Od svojho vzniku sme poskytli pomoc prostredníctvom svojich výrobkov stovkám občianskych združení, neziskovým organizáciám či združeniam, ktoré sa venujú deťom zo sociálne slabších rodín, deťom, ktoré sú umiestnené v detských domovoch, krízových centrách alebo žiakom základných a stredných škôl, ktorí sú telesne či mentálne postihnutí.

 

Osem ton sušienok bolo distribuovaných naprieč Slovenskom

 

Takýmto spôsobom putovali v lete tohto roka prostredníctvom spoločnosti Úsmev ako dar takmer štyri tony našich sušienok do profesionálnych rodín a do  centier pre deti a rodiny (niekdajšie detské domovy). V týchto zariadeniach je umiestnených vedno viac ako 5 000 detí, ktorým sa venujú profesionálni pestúni ale aj dobrovoľníci. Aj tieto deti túžia po sladkosti po dobrom obede, naháňačke, letnej kúpačke, alebo len tak, počas hrania kariet alebo pozeraní rozprávky v telke.

Rovnako ako s nadáciou Úsmev ako dar sa nám osvedčila spolupráca aj so Slovenskou katolíckou charitou, ktorá pomáha núdznym. Združuje desať arci/diecéznych charít, ktoré pomáhajú spolu viac ako 23-tisíc ľuďom v núdzi.  Poskytujú služby seniorom, zdravotne znevýhodneným, chorým, deťom, matkám s deťmi a ľuďom bez domova. Aj ich projekty sme tento rok podporili štyrmi tonami sušienok.

Pomoc aj na covidových oddeleniach

Naše výrobky putovali v rámci covidovej pomoci aj do najväčších nemocníc na okolí a boli určené pre vysilený zdravotnícky personál pracujúci na covidových oddeleniach. Do trnavskej, galantskej a nitrianskej nemocnice tak putovali desiatky kartónov obľúbených výrobkov.

Vianočný pozdrav, ktorý pomáha

 

Rada by som spomenula aj pomoc, ktorá bola vzájomná. Spoločnosť Úsmev ako dar realizuje už niekoľko rokov aktivitu s názvom Vianočný pozdrav, ktorý pomáha. Projektu sa zúčastňuje viac ako 4 000 detí z centier pre deti a rodiny, ktoré kreslia, maľujú alebo vytvárajú koláže na tému Vianoc.

 

Z ich tvorby je potom možné vybrať motív, ktorý bude vyobrazený na vianočnom pozdrave, hovorovo nazývaný aj „péefka“.  Kúpou kresby putujú peniaze na účet malého umelca z detského domova, ktorý pozdrav nakreslil.

Naša spoločnosť sa do takéhoto projektu tento rok zapojila po prvýkrát. Z ponuky kresieb nás zaujala ilustrácia od 16-ročnej Zuzanky z Centra pre deti a rodiny Valaská, ktorá sa narodila s mentálnym hendikepom. Podľa slov pani vychovávateľky ju veľmi potešilo, že sme si vybrali práve jej motív za oficiálny vianočný pozdrav našej spoločnosti.