Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia ...a srdce

Pandémia ochorenia Covid-19 a prechod na dištančné vzdelávanie spôsobil obrovské problémy viacerým žiakom stredných škôl.

Najmä pre deti zo sociálne slabších rodín je zvládanie školských povinností aj za normálnych okolností mimoriadne náročné. Často nevlastnia adekvátne technické vybavenie a v súčasnosti strácajú možnosť plnohodnotne sa vzdelávať a byť v kontakte s učiteľmi a spolužiakmi. Nehovoriac o tom, že praktické obmedzenie voľného pohybu, ako aj neistota termínu, formy a trvania obnovenia prezenčného vyučovania, túto situáciu ešte zhoršuje.

Prieskumy zverejnené po prvej vlne pandémie jasne potvrdili priam katastrofálny dôsledok zatvorenia škôl na deti zo znevýhodneného prostredia.

Ich súčasnú situáciu i budúcu perspektívu na trhu práce sme sa snažili aspoň čiastočne vylepšiť prostredníctvom spolupráce s Trnavským samosprávnym krajom. Naša spoločnosť  I.D.C. Holding, a.s. zareagovala na výzvu župana Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča a zapojila sa do iniciatívy na pomoc takto znevýhodnených žiakov darovaním počítačových zostáv. 

Veríme, že PC súpravy, ktoré sme TT SK kraju poskytli, poslúžia svoju účelu a umožnia študentom adekvátny prístup k on-line vzdelávaniu.