IDC ocenené organizáciou Úsmev ako dar

Najväčšia  a najstaršia  mimovládna organizácia  pôsobiaca na Slovensku už 25 rokov v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci krízovým rodinám, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, udelila ocenenie za neoceniteľnú dlhoročnú podporu a pomoc rodinám a deťom v ťažkých životných situáciách osemdesiatim spoločnostiam z celého Slovenska a I.D.C. Holding, a.s. bola medzi nimi.

„Už Albert Einstein povedal, že jedna osoba nemôže zmeniť celý svet, ale ty môžeš zmeniť svet jednej osoby. A takýto je aj náš prístup. Snažíme sa meniť osudy detí. Na túto prácu však potrebujeme partnerov. Ich dlhodobá a systematická pomoc je pre nás kľúčová,“ vyzdvihol prácu ocenených predseda spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško.

Počas slávnostného galavečera v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca, prevzala za našu spoločnosť ocenenie manažérka komunikácie a PR, Gabriela Smerigová. „Je to predovšetkým morálne ocenenie, ktoré odzrkadľuje záujem našej spoločnosti podieľať sa na vytváraní lepšieho sveta pre deti, ktoré nepoznajú pocit bezpečia okolo rodinného krbu.“

Počas slávnostného večera, ktorý moderovala Katarína Brychtová, vystúpili aj deti z detských domovov a svojím vystúpením spríjemnili oslavu jubilea.

Okrem sladkostí, ktoré zlepšia náladu deťom počas pobytov v detských letných táboroch, balíčky dobrôt neodmysliteľne patria k Vianočnému koncertu, ktorý pravidelne počas vianočných sviatkov vysiela verejnoprávna televízia RTVS.