Európski ministri práce v prevádzkarni Pečivárne Sereď

14.7.2016, Sereď. Dnes sa na pôde Pečivární Sereď, ktoré tvoria súčasť korporácie I.D.C. Holding, a.s., uskutočnilo výjazdové rokovanie európskych ministrov pre oblasť zamestnanosti a sociálnej politiky. 

Počas dvojdňového stretnutia budú EPSCO účastníci hľadať odpovede na otázky, súvisiace s ťažiskovou témou, ktorá znie: „Čelíme sociálnym a technologickým výzvam vo svete práce - demografické zmeny, migrácia, digitalizácia.“Reflexiou týchto aktivít je nadnárodná korporácia I.D.C. Holding a.s., ktorá práve vďaka vysokému stupňu digitalizácie a automatizácie produkčných procesov bola zvolená organizátormi stretnutia Rady ministrov ako najvhodnejší model aplikovaný v praxi. Tento predpoklad sa ukázal ako plne pravdivý, čo na vlastné oči mohli vidieť ministri EÚ a ďalší odborníci.

Členov delegácie na čele s Eurokomisárkou pre zamestnanosť, sociálne veci, zručnosti a pracovnú mobilitu, Marianne Thyssen a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Jánom Richterom, privítali predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., Štefan Kassay a predseda Predstavenstva I.D.C. Holding, a.s., Pavol Kovačič.Samotný začiatok tejto udalosti sa niesol v príjemnom ovzduší, keď predseda predstavenstva Pavol Kovačič vo svojom vystúpení priblížil veľkú podobnosť ťažiskových tém EPSCO a zamestnávateľom. Vyzdvihol aj skutočnosť, že IDC už viac ako štvrťstoročie na báze strategického projektu a každoročných investícií vo výške približne 7,5 mil. eur, neustále rozvíja podnik. Ďalej podčiarkol súčasnú, investíciu do rozšírenia výrobných kapacít.

V zmysle plánovaného programu nasledovala prehliadka výrobnej haly.

Už na začiatku boli pre účastníkov prekvapením prísne regule pri dodržiavaní hygienických zásad v rámci európskych platných noriem. Prehliadka potvrdila, že ide o najvyššiu úroveň, tzv. podnik svetovej triedy. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ján Richter aj ostatní kládli rad otázok v súvislosti s úlohami Rady. Po prehliadke závodu kládli účastníci rad otázok členom vrcholového manažmentu. Zároveň odzneli slová príjemného prekvapenia, že podnik takej úrovne na Slovensku existuje.

Záverečné slová na tomto stretnutí povedal Štefan Kassay, predseda dozornej rady a nasledovala spoločná fotografia všetkých zúčastnených delegátov.

Úspech podniku pripísal nielen aplikácii vedy v priemyselnej praxi ale predovšetkým vynikajúcemu manažmentu, ktorý preukázanými výsledkami je v mnohých segmentoch európskym lídrom a zároveň aj vo svetovej konkurencii zaznamenáva výrazné výsledky.

Návšteva výrobných priestorov prevádzkarne Pečivárne Sereď politicko-ekonomickými špičkami, tvorila súčasť neformálneho zasadnutia Rady ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku – EPSCO (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs), ktorá sa koná pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v rámci Predsedníctva SR v Rade Európskej únie.