Do práce na bicykli

Už tretí rok sa spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. a jeho športovo-naladení zamestnanci zapojili do projektu Do práce na bicykli. Ako tradične, mohli v mesiaci máj naši kolegovia šliapnuť do pedálov a ukázať, čo v nich je J.

Spolu sa do kampane prihlásilo desať súťažných tímov. Tento rok sa zapojilo päť tímov z prevádzkarne v Seredi, dva z Cífera a tri tímy z Figaro Trnava.

Zapojených samospráv na Slovensku bolo spolu 81. Z toho registrovaných tímov bolo 3 332 s 11 061 účastníkmi. Celkovo sa na bicykli odjazdilo 1 397 448,72 km, na jedného účastníka pripadá 126,34 km. Počet jázd bolo spolu 211 656.

Sereď sa umiestnila na 26. mieste. S počtom súťažiacich 70 a 23 tímami najazdila 6 728,39 km. Spolu to predstavuje 1 805 jázd na bicykli.

Trnava sa umiestnila na výbornom 16. mieste. S počtom súťažiacich 367 a 113 tímov najazdila spolu 58 606,42 km, čo činilo 7 953 jázd.

Oficiálne výsledky mesta Trnava s konkrétnymi víťazmi ešte žiaľ nie sú známe, za seredských cyklistov sa však máme čím pochváliť:

NAJVÄČŠÍ POČET KILOMETROV – TÍM

1. miesto: tím Tink Of Sereď (Tomáš H., Roman Š., Ján V.) – 1 373,14 km, spolu 93 jázd.

VEDÚCI JEDNOTLIVCI PODĽA POČTU KM

1. miesto: Tomáš H. (tím Tink Of Sereď) – 673 km, 31 jázd.

SPOLOČNOSŤ S NAJVÄČŠÍM POČTOM REGISTROVANÝCH TÍMOV A ÚČASTNÍKOV

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s., ktorá mala v súťaži zapojených 5 tímov a 18 súťažiacich - ATTACK MIX, Horalky, Svetlušky, Tink Of Sereď, Vytrvalci.

BONUSOVÁ KATEGÓRIA - odjazdené 2/3 všetkých jázd (28 jázd) alebo najazdených minimálne 500 km – spolu 49 súťažiacich cyklistov

Vylosovaný bol náš kolega, Jaroslav M., ktorý vyhral poukážku na nákup cyklistických potrieb v hodnote 50 €.

Výhercom srdečne gratulujeme. Všetkým, ktorí sa zapojili do kampane ďakujeme a želáme aj naďalej veľa šťastných kilometrov!