Deň IDC 2015 v štýle tisíc a jedna noc

V sobotu, 20. júna 2015, sa za účasti predsedu Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., Dr. h. c. prof. PhDr. Ing. Štefana Kassaya, DrSc. uskutočnil v priestoroch motorestu ESO vo Vlčkovciach, ďalší ročník Dňa IDC, ktorý je určený pre zamestnancov spoločnosti a ich rodiny.

Podujatie otvorila príhovorom riaditeľka Divízie riadenia ľudských zdrojov, Ing. Darina Pápayová a privítala viac než 1800 účastníkov. Tento rok bol z hľadiska počtu účastníkov rekordný. Síce v náhradnom termíne, avšak v ideálnom

počasí sme sa spoločne zabávali na bohatom programe ladenom v orientálnom štýle.

Vystúpenia tanečníc zo skupiny Orientálne slniečko, profesionálne maľovanie henou, fakírska šou dvojice Aratron Aspis, známych z talentovej súťaže, či vystúpenie bubeníka Tokhiho, z českej metropoly, s ktorým si viac než stovka účastníkov vyskúšala synchronizované bubnovanie, mali úspech. Najmladší návštevníci sa zabávali na nafukovacích šmykľavkách, v detskom kútiku, vyskúšali maľovanie na tvár, či potrápili hlávky v miniškole angličtiny, dámy si vyskúšali profesionálne líčenie v kútiku krásy.

Tak ako aj po minulé roky, odišli z podujatia šťastlivci s atraktívnymi cenami, ktoré získali v tombole.

Neoddeliteľnou súčasťou Dňa IDC bola už tradične súťaž vo varení gulášu. Najlepší guláš tento rok navaril tím s názvom Perníčky. Víťazkám srdečne blahoželáme!

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí stáli za prípravami a plynulým priebehom nášho dňa. Aj malá pomoc znásobená úsilím, dokáže spraviť veľké veci.