Voľné pracovné pozície

 • Obchodný zástupca Sedita pre Západoslovenský kraj

  Pezinok, Malacky, Skalica, Myjava, Senica, okolité dedinky.

  Obchodný zástupca Sedita pre Západoslovenský kraj

  - pravidelné návštevy maloobchodných a veľkoobchodných predajní za účelom sprostredkovania predaja výrobkov našej spoločnosti,

  - zodpovednosť za plnenie plánu predaja,

  - uzatváranie transferových objednávok,

  - dodržiavanie modelu predajnej návštevy a povinného sortimentu určených TOP  výrobkov distribuovaných I.D.C. Holding, a.s.,

  - vedenie predpísanej evidencie o svojej činnosti a výsledkoch,

  - riadne plnenie úloh vyplývajúcich z pracovného zaradenia, z pokynov a príkazov nadriadeného.

   

  Mám záujem o pozíciu
 • Pracovník v expedičnom sklade, Sedita Sereď

  Sereď

  Pracovník v expedičnom sklade, Sedita Sereď

  -         práca v sklade plnom sladkostí,

  -         zaskladňovanie hotových výrobkov z výroby,

  -         picking hotových výrobkov podľa expedičných príkazov,

  -         vychystávanie tovaru na bránu,

  -         pracovná pozícia zahŕňa tak manuálnu prácu ako i prácu na NZV a VZV,

  -         hmotná zodpovednosť za hotové výrobky a tovar.  Mám záujem o pozíciu
 • Elektronik, Sedita Sereď

  Sereď

  Elektronik, Sedita Sereď

  ·         diagnostika, oprava, nastavovanie a prevencia strojnotechnologických zariadení vrátane frekvenčných meničov,

  ·         meranie a regulácia výrobných procesov,

  ·         znalosť riadiacich systémov, uvádzanie zariadení do prevádzky a technicko-servisná podpora,

  ·         analýza chýb, diagnostika porúch a ich odstraňovanie,

  ·         tvorba a správa príslušnej technickej dokumentácie, zaškolenie obsluhy, kontrola nových zariadení podľa štandardov elektro a RS,

  ·         zodpovednosť za včasnosť a kvalitu prevedenej opravy, alebo nastavenia pre výrobný proces,

  ·         spolupráca pri zavádzaní nových investícií

  ·         spoznávanie nových trendov v elektronike

  ·         optimalizovanie procesov a zavedenie do praxe

  ·         ostatné práce podľa príkazu nadriadeného

  Mám záujem o pozíciu
 • Mechanik- údržbár, Sedita Sereď

  Sereď

  Mechanik- údržbár, Sedita Sereď
  • nastavovanie a oprava výrobných automatov/ strojnotechnologických zariadení
  • operatívna údržba
  • preventívna údržba
  • nastavovanie výr. automatov
  • kontrola stavu strojných zariadení
  • inštalácia nových strojov a zariadení
  • oprava vozíkov
  • údržbárske práce podľa potreby

   

   

  Mám záujem o pozíciu
 • Samostatný operátor

  Sereď

  Samostatný operátor
  Náplň práce

  -  nastavovanie strojných zariadení

  -  obsluha automatizovaných strojných zariadení,

  -  včasné nastavenie zariadení,

  -  kontrola stavu strojného zariadenia,

  -  operatívna a preventívna údržba zariadenia,

  -  dodržiavanie technologických postupov.

  Mám záujem o pozíciu
 • Elektromechanik Figaro Trnava

  Trnava

  Elektromechanik Figaro Trnava
  Náplň práce
  • vykonávanie odborných elektrických prác,
  • oprava, montáž, udržiavanie a manipulácia na elektrotechnických a strojnotechnologických zariadeniach,
  • prestavenie zariadení, preventívne prehliadky na strojnotechnologických zariadeniach,
  • odstraňovanie revíznych porúch,
  • čítanie riadkových schém - technickej dokumentácie,
  • bežné elektroúdržbárske práce.
  Mám záujem o pozíciu
 • Výrobný robotník, Sedita Sereď

  Sereď

  Výrobný robotník, Sedita Sereď
  Náplň práce

  Obsadzujeme nižšie i vyššie výrobné pozície. Finálne zaradenie kandidáta na pracovnú pozíciu bude po absolvovaní pracovného pohovoru na základe jeho pracovných skúseností.

  - pomocné práce vo výrobe

  - vizuálna kontrola - obsluha dopravných pásov

  - natieranie zložiek, rezanie zložiek, mletie suchého zlomu

  - obsluha premixu, príprava náplne, výmena na aut. baliacich automatoch

  - dávkovanie surovín na sušienky

  - výmena automatizovaných strojov

  - odvoz a navažovanie zlomu

  Mám záujem o pozíciu
 • Elektromechanik, Sedita Sereď

  Sereď

  Elektromechanik, Sedita Sereď
  Náplň práce

  - vykonávanie odborných elektrických prác,

  - oprava, montáž, udržiavanie a manipulácia na elektrotechnických a strojnotechnologických zariadeniach,

  - prestavenie zariadení, preventívne prehliadky na strojnotechnologických zariadeniach,

  - odstraňovanie revíznych porúch,

  - čítanie riadkových schém - technickej dokumentácie,

  - bežné elektroúdržbárske práce.

  Mám záujem o pozíciu
 • SAP špecialista

  Sereď

  SAP špecialista

  Náplň práce:

  - Udržiava zverené moduly v SAP vo funkčnom stave,

  - zodpovedá za to, že informácie v rámci oblastí sú správne využívané a zabraňuje ich zneužitiu,

  - navrhuje a realizuje rozvoj zverených modulov,

  - navrhuje riešenia a odstránenie krízových oblastí v SAP,

  - realizuje požiadavky garanta systému vzhľadom k dodávateľovi informačného systému,

  - realizuje kontrolu kmeňových dát,

  -  zabezpečuje podporu helpdesku pre zverené oblasti systému.

  Mám záujem o pozíciu