Voľné pracovné pozície

 • Technická a analytická podpora výrobného procesu, vhodná pre absolventa, Sedita Sereď

  Sereď

  Technická a analytická podpora výrobného procesu, vhodná pre absolventa, Sedita Sereď

  Hlavnou náplňou pracovnej pozície je byť HLAVNÝ KOMUNIKAČNÝ a KOORDINAČNÝ ČLÁNOK medzi oddelením výroby a IT oddelením.

  O čo teda ide?

  -O KOORDINOVANIE KOMUNIKÁCIE a SPOLUPRÁCE medzi ODDELENÍM VÝROBY a IT ODDELENÍM.

  -O VYHODNOCOVANIE VÝROBNÝCH DÁT Z VÝROBNÝCH ZARIADENÍ.

  -O SPOLUPRÁCU PRI REALIZÁCII NA RôZNYCH PROJEKTOCH (či už IT projekty, investičné projekty, lean projekty) ako i spolupráca pri zavádzaní zmien, zlepšení, nápravných a preventívnych opatrení do praxe vo výrobnom procese.

   

  Mám záujem o pozíciu
 • Elektronik, Sedita Sereď

  Sereď

  Elektronik, Sedita Sereď

  • diagnostika, oprava, nastavovanie a prevencia strojnotechnologických zariadení vrátane frekvenčných meničov,
  • meranie a regulácia výrobných procesov,
  • znalosť riadiacich systémov, uvádzanie zariadení do prevádzky a technicko-servisná podpora,
  • analýza chýb, diagnostika porúch a ich odstraňovanie,
  • tvorba a správa príslušnej technickej dokumentácie, zaškolenie obsluhy, kontrola nových zariadení podľa štandardov elektro a RS,
  • zodpovednosť za včasnosť a kvalitu prevedenej opravy, alebo nastavenia pre výrobný proces,
  • spolupráca pri zavádzaní nových investícií,
  • diagnostika plc programov a hardvéru pri poruchách,
  • tvorba návodov a nastavovanie autonómnej údržby,
  • preventívna údržba na elektronických zariadeniach,
  • spoznávanie nových trendov v elektronike,
  • optimalizovanie procesov a zavedenie do praxe,
  • ostatné práce podľa príkazu nadriadeného.

  Mám záujem o pozíciu
 • Robotník v sklade obalov, Sereď

  Sereď

  Robotník v sklade obalov, Sereď
  • fyzický príjem a výdaj materiálu,
  • denná práca na VZV,
  • skladovanie a príprava materiálu,
  • prevažovanie vybraných druhov materiálu,
  • pravidelné čistiace práce na pracovisku,
  • hmotná zodpovednosť za skladové obalové materiály na skladoch.

  Práca na jednu zmenu rannú 6:00-14:00h.
  Mám záujem o pozíciu
 • Environmentalista

  Sereď

  Environmentalista

  - implementácia a udržiavanie environmentálnej politiky v spoločnosti,

  - sledovanie vývoja právnych, technických predpisov a strategických dokumentov na národnej a európskej úrovni, týkajúcich sa environmentálneho manažmentu.

  - sledovanie zmien v právnych predpisoch v oblasti životného prostredia a navrhovanie spôsobov transformovania do interných predpisov, koordinácia zodpovedných zamestnancov.

  - návrhy nápravných a optimalizačných opatrení zameraných najmä na oblasť odpadového hospodárstva, ochrany vôd a ovzdušia, environmentálnej záťaže a škôd.

  - sledovanie podkladov pre ESG reporting.

  komunikácia a spolupráca s úradmi štátnej a verejnej správy (OÚ, Slovenská inšpekcia ŽP, Inšpektorát práce...)

  - vykonávanie interných školení zamestnancov z oblasti ŽP.

  - tvorba textov a dokumentov environmentálneho charakteru. Práca v teamovom kolektíve.

   

  Mám záujem o pozíciu
 • Tlmočník vo výrobe, Sedita Sereď

  Sereď

  Tlmočník vo výrobe, Sedita Sereď

  English is easy, english is good :-)

  Rád/a komunikuješ v anglickom jazyku?

  Rád/a organizuješ a koordinuješ?

  Rád/a pomáhaš, vysvetľuješ a učíš ľudí novým veciam?

  Poď nám pomôcť, nech nie sme v tom sami a pridaj sa do nášho skvelého teamu.

  AKO?

  Predsa svojou angličtinou.

   

  Poď nám pomôcť tlmočiť pri zaúčaní našich nových zahraničných kolegov.

  Čo sa bude od teba očakávať?

  TLMOČENIE ZO SLOVENSKÉHO DO ANGLICKÉHO JAZYKA.

  /hovorová, slangová angličtina/

  Pokojne môžeš byť aj čerstvý absolvent/tka strednej školy. Nepotrebujeme, aby si mal/a certifikát.

  Mám záujem o pozíciu
 • Výrobný/á pracovník/čka Figaro Trnava

  Trnava

  Výrobný/á pracovník/čka Figaro Trnava

  Vo výrobe pracujeme v 2 zmennej prevádzke a tvojou úlohou budú:
  - odoberanie produktov z chladiaceho pásu,
  - nakladanie výrobkov do baliaceho zariadenia,
  - balenie máčaných výrobkov,
  - ukladanie výrobkov do kartónov,
  - ochucovanie, chladenie, ťahanie a balenie hmôt,
  - navažovanie surovín, ochucovanie a spracovávanie hmôt,
  - nastavenie tvarovacieho a baliaceho zariadenia.

  Prijmeme zamestnancov na vykonávanie pomocných prác vo výrobe na 2 zmeny ranná (6:00- 14:00 hod. ) a poobedná (14:00- 22:00 hod.)

  Práca u nás je vhodná pre absolventov, ale aj ľudí so skúsenosťami.

  Nezabezpečujeme dopravu ani ubytovanie.

  Mám záujem o pozíciu
 • Výrobný pracovník/čka do čokoládovne v Cíferi

  Cífer

  Výrobný pracovník/čka do čokoládovne v Cíferi

  Máš už dosť fyzicky náročnej práce v strojárskom a automobilovom priemysle? Poď k nám :) Práca je ideálna pre ženy, nakoľko určite nie je tak fyzicky náročná ako v uvedených odvetviach, ide skôr o manuálnu a pásovú prácu s čokoládovými figúrkami, mňam!

  Prijmeme zamestnancov na vykonávanie pomocných prác vo výrobe na 2 zmeny ranná (5:30- 13:30 hod. ) poobedná (13:30- 21:30 hod.).

  Čo budeš robiť?
  - pomocné práce vo výrobe ako:
  - zrovnávanie výrobkov,
  - balenie výrobkov,
  - odoberanie zabalených výrobkov,
  - ukladanie do krabíc,
  - ukladanie krabíc na palety,
  - doplňovanie a zrovnávanie produktov na páse,
  - odvoz tovaru,
  - a iné podobné práce.

  Čaká na teba príjemné, moderné, čisté a voňavé pracovné prostredie, tak sa zahryzni do toho spolu s nami ❤

  Mám záujem o pozíciu
 • Vedúca zmeny/ vedúci zmeny s mierne pokročilou angličtinou, Sedita Sereď

  Sereď

  Vedúca zmeny/ vedúci zmeny s mierne pokročilou angličtinou, Sedita Sereď

  Tvojou hlavnou úlohou bude:

  - riadenie a zabezpečenie plynulého procesu výroby,

  - riadenie, koordinácia a hodnotenie podriadených zamestnancov,

  - zodpovednosť za hospodárenie výroby a dodržiavanie kvality výroby a výrobkov,

  - podieľanie sa na zabezpečovaní rastu produktivity práce,

  - navrhovanie technických, technologických vylepšení,

  - spolupráca na príprave týždenných plánov výroby,

  - práca s dochádzkovým systémom, vedenie dochádzky.

   

  Práca v zmennom režime (ranná, poobedná, nočná).

  Anglický jazyk na mierne pokročilej úrovni je podmienkou.

   

  Mám záujem o pozíciu
 • Analytik údržby, Sedita Sereď

  Sereď

  Analytik údržby, Sedita Sereď

  Naša spoločnosť obsadzuje pracovnú pozíciu špecialistu, ktorý v súlade s platnou legislatívou koordinuje, zabezpečuje a metodicky riadi činnosti servisných služieb a opráv vyhradených technických objektov, plánuje výkony údržby, podporuje správu modulu údržby riadiaceho softvéru v organizácii, podporuje a modernizuje postupy, návody a celkovo oddelenie údržby.

  Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

  - Spracovanie štandardných postupov a ich modernizácia v oblasti preventívnej údržby a opráv vyhradených technických zariadení.

  - Vedenie technickej dokumentácie a poskytovania technickej podpory dodávateľom.

  - Vytváranie plánov údržby strojov a zariadení.

  - Sledovanie vývoja a zmien technických noriem pre vyhradené

  technické objekty.

  - Zabezpečenie odborného servisu požadovanej kontroly podľa platnej legislatívy.

  - Spravovanie softvérového modulu údržby.

  - Vypracovávanie štatistických analýz a rozborov týkajúcich sa technických porúch.

  - Rokovanie s dodávateľmi, riešenie technických problémov podľa špecifických požiadaviek servisu.

  - Spracovanie podkladov v prípade sťažností a reklamácií, ako i nedodržania podmienok zo strany externých dodávateľov.

  - Zodpovednosť za zabezpečenie infraštruktúry údržby - plánovanie výkonov, zabezpečenie a riadenie servisných služieb externých dodávateľov.

  Mám záujem o pozíciu
 • Samostatný operátor, Sedita Sereď

  Sereď

  Samostatný operátor, Sedita Sereď
  Náplň práce

  -  nastavovanie strojných zariadení

  -  obsluha automatizovaných strojných zariadení,

  -  včasné nastavenie zariadení,

  -  kontrola stavu strojného zariadenia,

  -  operatívna a preventívna údržba zariadenia,

  -  dodržiavanie technologických postupov.

  Mám záujem o pozíciu
 • Výrobný robotník, Sedita Sereď

  Sereď

  Výrobný robotník, Sedita Sereď
  Náplň práce

  Obsadzujeme nižšie i vyššie výrobné pozície. Finálne zaradenie kandidáta na pracovnú pozíciu bude po absolvovaní pracovného pohovoru na základe jeho pracovných skúseností.

  - pomocné práce vo výrobe

  - vizuálna kontrola - obsluha dopravných pásov

  - natieranie zložiek, rezanie zložiek, mletie suchého zlomu

  - obsluha premixu, príprava náplne, výmena na aut. baliacich automatoch

  - dávkovanie surovín na sušienky

  - výmena automatizovaných strojov

  - odvoz a navažovanie zlomu

  Mám záujem o pozíciu
 • Elektromechanik, Sedita Sereď

  Sereď

  Elektromechanik, Sedita Sereď
  Náplň práce

  - vykonávanie odborných elektrických prác,

  - oprava, montáž, udržiavanie a manipulácia na elektrotechnických a strojnotechnologických zariadeniach,

  - prestavenie zariadení, preventívne prehliadky na strojnotechnologických zariadeniach,

  - odstraňovanie revíznych porúch,

  - čítanie riadkových schém - technickej dokumentácie,

  - bežné elektroúdržbárske práce.

  Mám záujem o pozíciu
 • Pracovník technickej kontroly Figaro

  Figaro Trnava, Mesačná 2

  Pracovník technickej kontroly Figaro

  Náplň práce

  - medzioperačná a výstupná analytická kontrola hotových výrobkov,

  - výstupná kontrola hotových výrobkov,

  - uvoľňovanie výrobných objednávok v systéme IFS,

  - spracovanie výsledkov v informačnom systéme,

  - pozastavenie nezhodnej produkcie,

  - kontrola certifikátov kvality,

  - stanovovanie fyz.-chemických parametrov, vykonávanie analýz v IS v IFS,

  - odber vzoriek na senzorické hodnotenie.

   

  Mám záujem o pozíciu