Tlmočník vo výrobe, Sedita Sereď

Miesto práce
Miesto práce
Sereď
Termín nástupu
Termín nástupu
dohodou
Pracovný pomer
Pracovný pomer
hlavný pracovný pomer
Mzda
Mzda (brutto)
1 125 EUR/mesiac

Ponúkaná nástupná mzda je 1125 € ​+ mesačné prémie do výšky maximálne 14 % + príplatok za odpoludňajšiu zmenu 0,30 €, príplatok za nočnú zmenu 1,61 €, mesačný dochádzkový dochádzkový bonus 50€. (12mesiacov x 50€=600€) +500 € ročný dochádzkový bonus, 2x krát do roka mimoriadne prémie.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

English is easy, english is good :-)

Rád/a komunikuješ v anglickom jazyku?

Rád/a organizuješ a koordinuješ?

Rád/a pomáhaš, vysvetľuješ a učíš ľudí novým veciam?

Poď nám pomôcť, nech nie sme v tom sami a pridaj sa do nášho skvelého teamu.

AKO?

Predsa svojou angličtinou.

Poď nám pomôcť tlmočiť pri zaúčaní našich nových zahraničných kolegov.

Čo sa bude od teba očakávať?

TLMOČENIE ZO SLOVENSKÉHO DO ANGLICKÉHO JAZYKA.

/hovorová, slangová angličtina/

Pokojne môžeš byť aj čerstvý absolvent/tka strednej školy. Nepotrebujeme, aby si mal/a certifikát.

Náplň práce:

- Komunikácia so zahraničnými zamestnancami pri nástupe a prijímaní zamestnancov.

- Komunikácia so zahraničnými zamestnancami a zaúčanie na jednotlivé pracovné pozície.

- Komunikácia so zahraničnými zamestnancami pri riešení dochádzky, absencií, pri zabezpečovaní nadčasov a 12 hod. zmien, pri kontrole zamestnancov, pri dodržiavaní

hygienického režimu, atď.

- Komunikácia so zahraničnými zamestnancami pri riešení každodennej agendy ako administratíva, spracovávanie podkladov, pripravovanie potrebnej dokumentácie, rôzne

preklady dokumentácie a oznamov do anglického jazyka.

- Budovanie vzťahov s pridelenými zamestnancami.

 

Pracovná pozícia sa obsadzuje do výrobného prostredia v trojzmennom režime s možnosťou práce niekedy aj v 12 hod. zmenách.

 

Zamestnanecké výhody, benefity

• práca v stabilnej - prosperujúcej spoločnosti,

• odmena za vzornú dochádzku,

• rozvoj zamestnancov formou vzdelávania,

• bohatý sociálny program,

• balíček benefitov v hodnote 250 €, ktoré si každý zamestnanec môže využiť podľa svojho vlastného uváženie či už na zdravotnú starostlivosť , rehabilitáciu, športové aktivity, cestovné príspevok na detský tábor, pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka, príspevok pri návšteve dieťaťa jasieľ alebo materskej školy,

• príspevok na DDS,

• rôzne príspevky pri významných osobných udalostiach, pri pracovných jubileách, v ťažkých životných situáciách a iné).

• pri nástupe novým zamestnancom poskytneme všetky osobné ochranné pracovné prostriedky.

Informácie o výberovom konaní

V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na lanczova@idc.sk.

Výberové konanie bude prebiehať v dvoch výberových kolách.

Prvé kolo výberu bude realizované formou telefonického interview a druhé kolo výberu bude realizované formou osobného stretnutia.

Touto cestou Vám oznamujeme, že kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá budeme pozývať na výberové konanie.

ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA. OSTATNÉ ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV BUDÚ NA ZÁKLADE SÚHLASU EVIDOVANÉ V NAŠEJ PERSONÁLNEJ DATABÁZE.

Ďakujeme za pochopenie.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: idc@idc.sk,

b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona,

d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,

e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,

g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@idc.sk.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

stredoškolské bez maturity

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - komunikatívna úroveň

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Mierne pokročilý

Microsoft Excel - Mierne pokročilý

Vodičský preukaz sk.B

Prax: tam, kde si nadobudol/la angličtinu na komunikatívnej úrovni.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Jediná podmienka na obsadenie tejto pracovnej pozície je, aby si sa dohovoril/a po anglicky a dokázal/a prekladať.

Táto pracovná pozícia nie je KVANTOVA FYZIKA.

Tvojou hlavnou pracovnou náplňou bude tlmočiť.

Vyžaduje si priateľskú, nekonfliktnú osobnosť bez predsudkov.

Zodpovednosť je samozrejmosť.

Organizačné schopnosti sú výhodou.

Pracuje sa v trojzmennom režime, ak je potreba, niekedy aj 12tky.

So what?

If you have an interest, contact me: lanczova@idc.sk

Be part of our team, we really need you :-)

Kontaktná adresa:

I.D.C. Holding, a.s.,

Nikol Lanczová

Trnavská cesta 946/14, 926 01  Sereď 1

tel.: +421/31/78 80 189

e-mail: lanczova@idc.sk