SAP špecialista

Miesto práce
Miesto práce
Sereď
Termín nástupu
Termín nástupu
dohodou
Pracovný pomer
Pracovný pomer
hlavný pracovný pomer
Mzda
Mzda (brutto)
od 1300 € do 1800 €

v závislosti od skúseností kandidáta

+ dochádzkový bonus na mesačnej báze 50€ (12mesiacov x 50€=600€)

+500 € ročný dochádzkový bonus, 2x krát do roka mimoriadne prémie.

Náplň práce:

- Udržiava zverené moduly v SAP vo funkčnom stave,

- zodpovedá za to, že informácie v rámci oblastí sú správne využívané a zabraňuje ich zneužitiu,

- navrhuje a realizuje rozvoj zverených modulov,

- navrhuje riešenia a odstránenie krízových oblastí v SAP,

- realizuje požiadavky garanta systému vzhľadom k dodávateľovi informačného systému,

- realizuje kontrolu kmeňových dát,

-  zabezpečuje podporu helpdesku pre zverené oblasti systému.

 Benefity:

- práca v stabilnej - prosperujúcej spoločnosti,

- odmena za vzornú dochádzku 50 Eur mesačne, 500 Eur ročne,

- flexibilný pracovný čas,

- rozvoj zamestnancov formou vzdelávania,

- príspevok na zdravotnú starostlivosť ,

-  bohatý sociálny program (príspevok na detský tábor, pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka, príspevok pri návšteve dieťaťa jasieľ alebo materskej školy, DDS, regeneráciu, pri významných osobných udalostiach, pri pracovných jubileách, v ťažkých životných situáciách a iné).

Informácie pre uchádzača:

V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na jeden z uvedených kontaktov našej spoločnosti.

Touto cestou Vám oznamujeme, že kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá budeme priebežne pozývať na výberové konanie.

ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA. OSTATNÉ ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV BUDÚ NA ZÁKLADE SÚHLASU EVIDOVANÉ V NAŠEJ PERSONÁLNEJ DATABÁZE.

Ďakujeme za pochopenie.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: idc@idc.sk, 

b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona,

d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,

e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,

g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@idc.sk.

Požiadavky na kandidáta:

Vzdelanie:

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

Zameranie: ERP systémy

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

PC znalosti:

SAP R/3 - pokročilý

SAP HANA - pokročilý

Microsoft Word - pokročilý

Microsoft Excel - pokročilý

Microsoft PowerPoint - pokročilý

Microsoft Outlook - pokročilý

Počet rokov praxe: 2

Ďalšie požiadavky na kandidáta:

Sme súdržný tím, so zmyslom pre humor a dobrú náladu. Do nášho tímu hľadáme tímového hráča, ktorý by prispel a obohatil náš tím o svoje profesionálne skúsenosti v oblasti SAPu. Ak si milý a pracovitý, s dobrým analytickým a logickým myslením, si zodpovedný, si to práve TY, koho hľadáme :-)

Tak neváhaj a pošli svoj životopis, budeme radi, keď sa spolu porozprávame o tvojich pracovných skúsenostiach.

 

Vodičský preukaz sk. B.- aktívny vodič

 

Kontaktná adresa:

I.D.C. Holding, a.s.,

Nikol Lanczová

Trnavská cesta 946/14, 926 01  Sereď 1

tel.: +421/31/78 80 189

e-mail: lanczova@idc.sk