Predavačka v podnikovej predajni

Miesto práce
Miesto práce
Sereď
Termín nástupu
Termín nástupu
1.3.2024
Pracovný pomer
Pracovný pomer
Zastupovanie počas PN
Mzda
Mzda (brutto)
Základná mzda pre kandidáta predstavuje sumu od 983 € .

Základná mzda je 848€ + mesačné prémie vo výške 10%, dochádzkový bonus na mesačnej báze 50€ (12mesiacov x50€=600€) +500 € ročný dochádzkový bonus, 2x krát do roka mimoriadne prémie.

Náplň práce:

- fyzický príjem a výdaj tovaru,

- pouka tovaru a jeho predaj,

- práca s registračnou pokladňou,

- inventarizácia tovaru,

- udržiavanie hygieny a čistoty na pracovisku,

Pracovná pozícia sa obsadzuje ako zástup počas PN

 Benefity:

- práca v stabilnej - prosperujúcej spoločnosti,

- odmena za vzornú dochádzku 50 Eur mesačne, 500 Eur ročne,

- rozvoj zamestnancov formou vzdelávania, 

- bohatý sociálny program, možnosť využiť benefitný balíček 280 € na lekárske ošetrenie, kozmetické služby, kadernícke služby, vstup do kina, wellnes či fitka a mnohé iné. 

- stravovanie v areály spoločnosti, obedové menu už od 1,10 €.

Informácie pre uchádzača:

V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, zašlite si prosím svoju žiadosť a profesijný životopis na jeden z uvedených kontaktov našej spoločnosti.

Touto cestou Vám oznamujeme, že kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá budeme priebežne pozývať na výberové konanie.

ODPOVEĎ BUDEME ZASIELAŤ PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA LEN TÝM KANDIDÁTOM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI VÝBEROVÉHO KONANIA. OSTATNÉ ŽIVOTOPISY KANDIDÁTOV BUDÚ NA ZÁKLADE SÚHLASU EVIDOVANÉ V NAŠEJ PERSONÁLNEJ DATABÁZE.

Ďakujeme za pochopenie.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účely tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686, mail: idc@idc.sk, 

b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona,

d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,

e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,

g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@idc.sk.

Požiadavky na kandidáta:

Vzdelanie:

stredoškolské s maturitou 

Zameranie: obchod

Jazykové znalosti:

 

PC znalosti:

Práca s registračnou pokladnicou

Počet rokov praxe: 

 

Kontaktná adresa:

I.D.C. Holding, a.s.,

Anna Jakubíková

Trnavská cesta 946/14, 926 01  Sereď 1

tel.: +421/31/78 80 346

mob: 0911 795 631

e-mail: jakubikova@idc.sk